Ourclimate.dk

Aftalebetingelser

Her kan du læse vores betingelser for at være medlem hos OurClimate

Som OurClimate medlem accepteres følgende aftalebetingelser:

 • OurClimate fremmer hverken varemærker, tjenester eller produkter. Logoet må ikke anvendes som vildledende reklame – f.eks. som tegn på, at OurClimate fremhæver en producent frem for andre eller som garant for deres produkter.
 • Et OurClimate medlemskab kan således kun bruges i forbindelse med medlemmets CSR-profil og bekendtgør bidraget til klimakreditter, via OurClimate ordningen.
 • OurClimate logoet og kun dette logo kan anvendes på medlemmets hjemmeside for at markere medlemskabet.
 • Logoet kan anvendes både i digital markedsføring og fysisk kommunikationsmateriale.
 • Logoet må hverken tilføjes andre grafiske elementer eller ændres til andre end de udleverede farver samt form (dog tillades proportional skalering)
 • Logoet kan kun benyttes på produkter, såfremt der er indgået en særlig aftale, med OurClimate herom.
 • OurClimate kan til enhver tid opsige medlemskabet med øjeblikkelig varsel såfremt OurClimate vurderer, at disse nævnte betingelser ikke overholdes.
 • OurClimate kan ligeledes opsige medlemskabet med øjeblikkelig varsel såfremt, det placeres eller omtales eller anvendes til formål, aktiviteter eller arrangementer der er uforenelige med OurClimate`s retningsregler.
 • Logoet må under ingen omstændigheder gengives til formål, der er ulovlige eller strider mod den offentlige moral.
 • Medlemmet erhverver ikke og kan ikke gøre krav på rettigheder til det logo, der er genstand for brugstilladelse.
 • Medlemmet må ikke registrere eller søge at registrere varemærke eller navn, som indeholder logoet eller ligner logoet så meget, at det kan give anledning til vildledning eller forveksling.
 • OurClimateer ikke ansvarlig for tab eller skader af nogen art, der direkte eller indirekte måtte være en følge af denne tilladelse.
 • OurClimate er ikke ansvarlig over for tredjemand i forbindelse med krav, som udspringer af medlemmets anvendelse af logoet og skyldes medlemmets handlinger eller undladelser.
 • Hvis vilkårene for logoaftalen ændres (f.eks. hvis rettighederne til produktet skifter ejer), skal OurClimate orienteres, hvorefter logoaftalen skal revurdereres.
 • OurClimate kan, efter eget valg, og hvis det findes hensigtsmæssigt, træffe enhver form for foranstaltninger over for brugere, der ikke overholder OurClimate`s logoregler.
 • I det tilfælde et OurClimate medlemskab ikke fornyes, skal OurClimate logoet fjernes fra virksomheden og dens hjemmeside, senest ved medlemskabets udløb.

OurClimate  – 1. maj 2021

Scroll til toppen