Ourclimate.dk

Er der brug for OurClimate?

Ja! Faktuelt begrundet i:

Allerede i 2009, hvor Danmark var vært for COP15 – viste danskerne at de kunne mobilisere en stor styrke for at vise deres støtte til klimaet.

Mere end 100.000 mennesker demonstrerede ved den lejlighed i København, hvilket gjorde det tydelig for alle politikere, at vi danskere sætter klimaet meget højt på dagsorden.

Senere er adskillige klimamarcher gennemført rundt om i landet og der er holdt mange temamøder med klimaforhold på dagsordenen i offentlige såvel som i private organisationer, virksomheder og foreninger.

Sjældent har så mange professionelle indkøbere såvel som private indlagt et punkt vedr. klimapåvirkningsgrad, når de i forbindelse med indkøbet af et givet produkt, oplister krav til indkøbet og tilsvarende, når de skal vælge leverandører.

Det samme gælder for de medfølgende emballage- og transportløsninger.

Jobansøgere forholder sig i større og større grad også til, hvilke værdier en potentiel arbejdsgiver repræsenterer. Her viser det sig, at bl.a. virksomhedens klimaprofil og klimabevidste handlinger i daglig drift, ofte er en af de højt prioriterede udslagsgivende værdi-faktorer for valget af fremtidig arbejdsplads. Klimaet prioriteres højt, når de skal beslutte hvor og med hvem, de bruger deres tid, kompetencer og bygger en fremtid.

En stærk klimaprofil, kan således styrke selve konkurrencekraften ved at medvirke i tiltrækning såvel som fastholdelse af kompetente medarbejdere!

Our Climate kan matche hvert af disse behov specifikt med enkle og lette løsninger.

DEL SIDEN

Hvad er OurClimate?

OurClimate er et nationalt/globalt klimainitiativ. CO2-udledning er nemlig ikke kun et lokalt problem, men et fælles problem globalt – en udfordring, hvor løsningen reelt kræver en global indsats. Derfor er vi også i gang med at mobilisere os i både Danmark, Færøerne og Grønland samt i lande uden for Danmark.

Vi har som mission at gøre det let og enkelt for virksomheder, foreninger, organisationer og institutioner, kommuner, øvrige offentlige instanser, samt interesseorganisationer, at blive CO2 neutrale. Tillige kan vi vise, at synligt klimaansvar, en grøn profil lønner sig i branding, tiltrækker kunder og derved positivt kan ses på bundlinjen, når året er omme.

OurClimate er konceptet med de mange muligheder for enkelt og effektivt at kompensere CO2 udledning dvs. opnå en dokumenteret klimaindsats inkl. markedsføring heraf.

Hvem kan være med i OurClimate?

Alle virksomheder, foreninger, organisationer og institutioner, kommuner m fl. offentlige instanser, samt interesseorganisationer og i princippet også private, kan tegne et medlemskab og gøre dem selv, deres ansatte, produkter, serviceydelser, hjemmesider eller køretøjer CO2 neutrale.

I lighed med, at der er en masse muligheder for at udlede for megen CO2, skal der også være en masse muligheder for at skabe ligevægt i CO2 balancen. Derfor indgår vi aftaler med alle dem, der vil gøre noget godt for klimaet.

Er du interesseret, så ved vi erfaringsmæssigt, at du og din organisation alt i alt kun behøver at bruge nogle få timer internt på bl.a. dialogen om muligheder og behov, med en klimapartner hos os. Kort tid efter så modtager du løsningen: Certifikatet inkl. det aftalte markedsføringsmateriale og er dermed klar til at markedsføre klimaansvarlighed – din grønne profil!

Lad os samarbejde, gøre en positiv forskel til fordel for din organisation, medmennesker og klimaet!

Vi har et stort grønt mål

Sikre vores klima til de fremtidige generationer.

Vores Ambitioner

“Samfundsbidrag er den væsentligste motivation for klimaindsatsen”

Sådan lyder det fra 70% af adspurgte danske virksomheder, i en undersøgelse om årsagen til deres klimaindsats, fortaget for Arla Foods og Global Compacts Network Danmark.

OurClimate’s ambitioner, er at få så mange virksomheder som muligt til at deltage på en eller flere måder, med at kompensere for deres CO2 udledning, mens landet og resten af verden arbejder på højtryk med at få nye teknologier og energi resourser til at erstatte alt traditionelt.

Vores Mål

“På bare ét år er virksomheder som arbejder strategisk med bæredygtighed steget fra 12 til 22%* I fremtiden kommer vi altså ikke udenom, at al marketing er grøn”

Sådan lyder tallene fra Dansk Industri for få år tilbage og der er ingen tvivl om at dette vil vokse de næste 10 år, da ord som klimaforandringer er et af de mest bruge ord og tema for dystre fremtidsudsigter.

Vi har gennem de sidste 10 år set på et meget ugennemsigtigt marked for grønne klimaprojekter, hvor udbydere selv den dag i dag, sælger CO2 kompensation, uden at fortælle hvor meget CO2 der i realiteten bliver reduceret for virksomhedens penge. Derfor er vores mål at danske virksomheder ikke skal betale f.eks. 1.764 kr for at have 10.000 sidevisninger på sin hjemmeside, hvilket er et forskruet regnestykke, men de skal have en fair og realistisk pris og en synlighed på hvor meget CO2 de har reduceret.

Uanset hvem du er, så gør din indsats en stor forskel

“Det er klart, at det endnu ikke er lykkedes os at kommunikere klimakrisen til offentligheden tilstrækkeligt, endsige modvirke dem, der tjener på at så tvivl om, at der endda er et problem. Derfor er det vigtigt at små som store gør et eller andet tiltag, både for at virke som en modvægt, men også for at signalere dem der bestemmer og forurener i verden, at alle vi andre prioterer fremtiden og dens klima højere end noget andet.”

OurClimate Danmark

Hanne Wiese

Klimapartner - initiativet OurClimate.dk​

TAG KAMPEN FOR KLIMAET

Tilmeld og gør en forskel allerede idag!

Scroll til toppen