Ourclimate.dk

Vores Projekter

Vi involverer os kun i VCS, UN eller Gold Standard-projekter. Det vil sige kvalitetssikrede projekter med højeste grad af CO2-neutralisering. 

Der findes masser af udbydere af forskellige klimakreditter, men kun meget få certificerede udbydere, der har opbygget deres reliabilitet gennem de sidste 15 år, ved at de benytter de højeste standarder for klimaprojekternes udbytte og værdi for klimaet.

De få udbydere, er medlemmer af ICROA som er den eneste internationale CO2 reduktions alliance. Se mere på link.

DEL SIDEN

Vindmølle energi

Vindmøller tilbyder ren vedvarende energi, og de er en vigtig del af fremtidens energisystemer. Via etablering af nye vindmølleprojekter, optimere vi udbytteværdien for fremtidens CO2 neutrale energiforsyning.

I kombination med andre vedvarende energi- og lagringsteknologier, kan vindkraft drive store byer, regioner og endda hele lande.

Når, der er bygget en vindmøllepark, behøver den ikke fossile brændstoffer, men kun vind som drivkraft.

Dette er grunden til, at den kan konkurrerer med og endda erstatte store traditionelt drevne kraftværker.

Klimavenlige komfurer i Rwanda

I Rwanda tegner brænde sig for mindst 86% af energiforbruget og er det primære madlavningsbrændstof for 98% af husholdningerne i landdistrikterne.

Fordelingen af brændstofeffektive komfurer reducerer mængden af brænde til ovne i husholdningerne, hvilket betyder mindre skadelig røg, mindre indendørs luftforurening og færre drivhusgasemissioner. Samtidig får træerne lov til at stå eller blive anvendt til boliger, hvilket igen lagrer eller optager yderligere CO2.

Vi udvælger de bedste grønne projekter

Vores initiativ gruppe bruger mange resourser på at udvælge de grønne projekter, vi mener gavner klimaet bedst og er rimelige med deres financieringmodel samt tilgodeser vores medlemmers brandingværdi.

OurClimate Danmark

Hanne Wiese

Klimapartner - initiativet OurClimate.dk​

TAG KAMPEN FOR KLIMAET

Tilmeld og gør en forskel allerede idag!

Scroll til toppen