Ourclimate.dk

Sådan kan du bidrage til et bedre Klima

Deltag i et eller flere af vores klimainitiativer, der straks kan hjælpe dig til en grøn branding. Så bliver du synlig aktiv i Danmarks grønne omstilling – for et bedre klima til nuværende og kommende generationer.

DEL SIDEN

Uanset, hvor CO2 udledes fra, påvirker det hele klodens klima

Derfor er det ikke altid afgørende, hvor man leverer en kompensation for sin CO2 udledning, men at man gør det og i tilstrækkelig mængde.

Det bedste er naturligvis – ikke at udlede CO2 overhovedet, og det næst bedste er, at bidrage til et grønt CO2 besparende projekt, uanset hvor det måtte være placeret på vores klode, da det gavner alles fremtid.

Bidrag til Klimaprojekter, der reducerer CO2 udledningen

OurClimate hjælper jer med at få et stærkere brand som klimavenlig og skridt for skridt opnå en CO2 neutral profil.

Via sparring sørger vi for, at I ser forskellige veje til, hvorledes I kan bidrage til en målrettet, varig grøn omstilling via jeres engagement i globale grønne projekter.

I dag blive vi mere end nogensinde før, vurderet på vores klimaprofil, så derfor er det vigtigt at gå forrest og vise vejen for andre.

co2122
634ae6900229f4075a6b616f57c248ffc8f649e8---UNFCCC

Certificerede Klimaprojekter, der styrker dit Brand

For at få den bedte kvalitet af din klimaindsats, er det bydende nødvendigt for alle medvirkende, at de projekter, der får pengene fra dit medlemskab, også er seriøse.

Det gøres ved, at OurClimate kun køber klimakreditter af de største organisationer og projektudbydere, der har de bedste certificeringer og ratings.

Kunder foretrækker virksomheder, der prioriterer klimaet

Vi lever i en tid, hvor flere og flere kunder, samarbejdspartnere og ansatte, sætter klimaet højt på deres prioteringsliste, når det drejer sig om, hvor og med hvem, de vil bruge deres penge og tid på.

Derfor er det vigtigt, at vise sit grønne engagement til omverden og få del i den grønne klimabranding som et medlemskab beviseligt giver.

stregnyt

Uanset, hvem du er, så gør din indsats en stor forskel.

“Det er klart, at det endnu ikke er lykkedes os at kommunikere klimakrisen til offentligheden tilstrækkeligt, endsige modvirke de, der tjener på at så tvivl om, hvorvidt der reelt er et klimaproblem. Derfor er det vigtigt, at små som store gør et aktivt tiltag – både for at virke som en modvægt, men også for at signalere til de, der bestemmer og forurener i verden, at alle vi andre prioriterer fremtiden og dens klima højere end noget andet.”

OurClimate Danmark

Hanne Wiese

Klimapartner - initiativet OurClimate.dk

TAG KAMPEN FOR KLIMAET

Tilmeld og gør en forskel allerede idag!

Scroll til toppen