Ourclimate.dk

Betingelser for Medlemskabet

Tak for din deltagelse som medlem i OurClimate initiativet. Disse betingelser supplerer bekræftelsen på din deltagelse i initiativet, der er mailet til dig i forbindelse med aftale om deltagelse.

Kørte kilometer og Web trafiktal

Vær venligst særligt opmærksom på, at det er vigtigt, at du selv holder os orienteret såfremt dit web trafiktal og antal kørte kilometer måtte stige udover det aftalte interval (opgjort som gennemsnit pr. måned, opgjort årligt). Da vi ikke kontrollerer dette, er det dit ansvar, at oplysningerne er korrekte. Det er for at sikre, at vi får gennemført tilstrækkelige CO2-reduktioner til at kompensere for dine respektive CO2-udledninger.

Stickers, Certifikat og Ikon til din webside

Du kan benytte OurClimate logoet umiddelbart efter, at du har betalt for dit medlemskab. Du kan ikke benytte dette medlemskab til at kalde dig generelt CO2 neutral, da initiativet alene omfatter din CO2 indsats for køretøj, webside, medarbejdere, produkt m.fl. , afhængigt af det valgte medlemskab.

Vi anbefaler, at du omtaler din CO2 indsats som ”vores hjemmeside og brugen af denne er CO2 neutral”, ikke grøn hjemmeside eller lignende, da dette kan misforstås. Ikonet skal til enhver tid følge det design, som fastsættes af OurClimate, dog kan størrelse, farver og placering bestemmes af dig. Samme formuleringer anbefales vedr. køretøjer, medarbejdere og produkter der ønskes at gøres CO2 neutrale.

Opsigelse

Dit medlemskab forlænges automatisk, når en periode er afsluttet. Dette er for at vi kan sikre, at der ikke er perioder uden CO2 neutralisering. Forlængelser sker for 1 år af gangen. Du kan naturligvis vælge at forlade initiativet inden forlængelse. Dette kræver, at I skriftligt opsiger jeres deltagelse med mindst 1 måneds varsel inden udløbet af en periode. Hvis I opsiger senere end 1 måned inden næste periode, kan vi ikke refundere omkostningen for den næste periode. Vi refunderer ikke allerede opkrævet abonnement, da omkostningerne til CO2-reduktionerne dækkes for 1 år af gangen.

Efter evt. opsigelse af medlemskab, skal I øjeblikkeligt fjerne ikon, henvisning m.v. til CO2 initiativet. Dette for at undgå, at brugere, kunder, medarbejdere etc. kan tro, at I fortsat deltager efter ophør.

Omkostning ved deltagelse

Din pris for deltagelse kan ikke stige i det første år. Men da omkostningerne ved CO2-reduktionerne kan stige inden næste periode, er vi forpligtet til at gøre dig opmærksom på alle prisstigninger, der overstiger 10 % på ét år, giver dig ret til at du kan ophæve medlemskabet med dags varsel og returnere eventuelle fremsendte Stickers.

Rettigheder, misligholdelse, erstatning m.m.

Alle rettigheder til konceptet, ikonet m.v., herunder immaterielle rettigheder, i form af ophavsrettigheder, patenter, varemærkerettigheder, designrettigheder m.v., tilhører OurClimate.

OurClimate kan frit omtale jeres deltagelse i CO2 initiativet, herunder synliggøre dette ved brug af jeres logo i initiativets markedsføring, på website og andre medier.
OurClimate er ikke erstatningspligtig i nogen sammenhænge for evt. direkte eller indirekte tab forårsaget af dette CO2 initiativ, herunder men ikke begrænset til tabt arbejdsfortjeneste, driftstab eller andre følgeskader.

OurClimate kan frit sammensætte metoderne til at opnå CO2-reduktioner gennem anerkendte klimakreditter.
Alle betingelser i bekræftelse for deltagelse samt disse betingelser bekræftes ved deltagerens betaling af deltagergebyr eller benyttelse af ikon, stickers og certifikat.

Scroll til toppen